Skip to content

Pszichiátriai rehabilitációs osztály

A pszichiátriai rehabilitáció folyamatában fokozott mértékben érvényesül a szűkebb és tágabb társas környezettel való kölcsönhatás, mert a pszichiátriai beteg rehabilitációja során döntően nem a tünetmentesség elérése a cél, hanem az adott társas környezethez való harmonikus illeszkedés. Emiatt egyfelől a betegnél olyan viselkedésbeli és kommunikatív képességeket kell kifejleszteni, melyeket környezete feltétlenül elvár, másfelől a beteg környezetének toleranciáját szükséges fokozni olyan mértékben, hogy képes legyen minden kis előrelépést értékelni, és végső soron alkalmassá váljon a beteg visszafogadására.

A szűkebb társas környezeten általában a családot értjük. A tágabb környezet, a társadalom elsősorban a hasznos tevékenységet, az önmagáról való gondoskodást, a társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódást várja el a pszichiátriai betegtől. Ennek a követelménynek a pszichés funkcióiban, érzelmi és akarati életében károsodott beteg csak egy hosszabb terápiás folyamat után tud eleget tenni. Ennek a terápiás folyamatnak a gyógyszeres és pszichoterápiás eljárások mellett része a munkaterápia is. A munkaterápia alkalmazása során a beteg személyiségét, megmaradt képességeit figyelembe véve keressük a megfelelő munkatevékenységet.

A rehabilitációs gyógykezelés folyamatrendszere:


Gyógyszeres segítség nyújtása:
– A tünetek csökkentése, megszüntetése.

Pszichoterápiás segítség nyújtása:
– Intrapszichés folyamatok rendezése
– Interperszónális kapcsolatok
– Szocioterápiás segítségnyújtás
– Családi kötelék
– Kapcsolatok rendezése
– Munkahelyi beilleszkedés

A pszichiátriai rehabilitáció módszerei:
– Munkaterápia, gyógyfoglalkoztatás
– Fizikoterápia
– Művészeti terápia

A pszichiátriai rehabilitációs lehetőségek közül betegeinknél alkalmazásra kerülnek:
– Terápiás közösség
– Csoportterápiák
– Csoportpsichoterápiák
– Kreatív és művészeti terápiák
– Zeneterápia
– Biblioterápia (irodalmi művekkel végzett terápiás módszer)
– Színjátszó csoport
– Táncterápia
– Kinezitterápia
– Kommunikatív mozgásterápia
– Fizioterápiás módszerek
– Munkaterápia

Egyéb terápiás lehetőségek:

– Egyéni pszichoterápiák
– Családterápia
– Kognitív terápiák
– Pszichoedukáció
– Énvédő és megküzdő mechanizmusok szabályozása
– Magatartásterápiák
– Gyakorló és környezetterápiák

Megszakítás